గుంటూరులో బావ తో కలసి భర్తను చంపేసింది…శ్రీవిద్య అరెస్టు

Sravan

Uncategorized

మొగుడ్ని చంపిన పెళ్లాల జాబితాలో చేరిన శ్రీ దివ్య || వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్త హత్య